Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Управление на проекти

Реализацията на всеки строително-инвестиционен проект представлява логически последователен, динамичен и строго индивидуален процес, зависещ от сериозен брой обективни фактори.

Виж повече

Портфолио

Портфолио с реализирани проекти от Мениджър +. Тук може да разгледате част от всички наши проекти, които сме завършили през годините.

Виж повече

Кои сме ние ?

Мениджър + е компания, занимаваща се както със строителен мениджмънт във всички фази от реализацията на инвестиционните проекти, така и с фасилити услуги за цялостна поддръжка на Вашата недвижима собственост.

 1. 1
  С какво се занимаваме

  Мениджър + е компания, занимаваща се както със строителен мениджмънт във всички фази от реализацията на инвестиционните проекти, така и с фасилити услуги за цялостна поддръжка на Вашата недвижима собственост. Ние  се съобразяваме с динамично развиващият се свят във всички сфери от живота ни, в комбинация със заливащият ни поток от информация и влагаме максимални усилия и енергия, за да удовлетворим Вас, нашите клиенти!

 2. 2
  Как го правим

  Мениджър + прилага най-съвременни тенденции при управлението на инвестиционните проекти. Благодарение на богатия си и разнообразен опит сме изградили цялостна концепция за управление на проекти, в основата на коята стоят  знанията, уменията и опита на нашите висококвалифицирани професионалисти. Гъвкавостта ни позволява, след детайлно запознаване с инвестиционното намерение на клиента, да изградим индивидуална стратегия за всеки конкретен случай!

 3. 3
  Какви са целите ни

  Нашата основна цел  е предоставянето на професионални консултантски услуги в областта на строителният мениджмънт и фасилити услуги. Ние се стремим да бъдем максимално в полза на нашите клиенти, като се ангажираме с предоставянето им на европейски стандарти на обслужване и защита на финансовите им интереси. За нас е от изключително значение пълната удовлетвореност на клиентите ни.

 4. 4
  Заедно сбъдваме мечти!

  Доверете се на нас!

ЗАЕДНО СБЪДВАМЕ МЕЧТИ

Добре дошли

Мениджър + е компания, занимаваща се с цялостно или частично управление на строително-инвестиционни проекти и строителен менджмънт в строителна фаза.

Практиката ни от последните години показва, че все повече клиенти осъзнават обективната необходимост от наемане на професионална помощ при реализацията на строително-инвестиционните си намерения, с цел минимизиране на рисковете, които неизбежно съпътстват всяко инвестицонно намерение. Съобразявайки се с динамично развиващият се свят във всички сфери от живота, в комбинация със заливащият ни поток от информация, ние, специалистите от Мениджър +, влагаме максимални усилия и енергия, за да удовлетворим Вас, нашите клиенти и да сбъднем мечтите Ви!

Всяка добре планирана инвестиция в комбинация с правилният партньор са гаранция за Успех!