Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

ЗА НАС

С какво се занимаваме

skylineМениджър + е компания, занимаваща се както със строителен мениджмънт във всички фази от реализацията на инвестиционните проекти, така и с фасилити услуги за цялостна поддръжка на Вашата недвижима собственост. Ние  се съобразяваме с динамично развиващият се свят във всички сфери от живота ни, в комбинация със заливащият ни поток от информация и влагаме максимални усилия и енергия, за да удовлетворим Вас, нашите клиенти!

Как го правим

sketchМениджър + прилага най-съвременни тенденции при управлението на инвестиционните проекти. Благодарение на богатия си и разнообразен опит сме изградили цялостна концепция за управление на проекти, в основата на коята стоят  знанията, уменията и опита на нашите висококвалифицирани професионалисти. Гъвкавостта ни позволява, след детайлно запознаване с инвестиционното намерение на клиента, да изградим индивидуална стратегия за всеки конкретен случай!

Какви са целите ни

engineerНашата основна цел  е предоставянето на професионални консултантски услуги в областта на строителният мениджмънт и фасилити услуги. Ние се стремим да бъдем максимално в полза на нашите клиенти, като се ангажираме с предоставянето им на европейски стандарти на обслужване и защита на финансовите им интереси. За нас е от изключително значение пълната удовлетвореност на клиентите ни.

Заедно сбъдваме мечти!