Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

ПОРТФОЛИО

Екипът на Мениджър + е съставен от висококвалифицирани инженери и архитекти по всички части необходими за реализацията на всеки строителен проекта от „мечта до ключ“. Всеки един от тях е с опит между 7 и 20 години в своята сфера на дейност и членува в различни браншови организации както в страната, така и извън нея – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП , Камара на архитектите в България – КАБ, Съюз на архитектите в България – САБ, Американска общност по строително инженерство – ASCE, Институт на инженерите и доктори изследователи  – theIRED. Предпочитаме да оставим работата да говори за нас и  именно затова ще споделим част от обектите по реализацията, на които сме взели дейно участие под различна форма.

Строителен мениджмънт

Строителен мениджмънт на обект „Изграждане на подземен резервоар за отпадни води и оградни съоръжения при „Корпоративно-сервизен център“ с. Казичане“;

Строителен мениджмънт на обект „Изграждане на 11 броя детски площадки за игра към Столична Община, район Подуене“;

Строителен мениджмънт на обект „Изпълнение на хидроизолация и дренажна система и вертикална планировка на съществуваща еднофамилна къща в гр. Банкя“;

Строителен мениджмънт на обект „Изпълнение на интегриран воден цикъл на град София – Десен перловски колектор“;

Строителен мениджмънт на обект „Подобряване процеса и подмяна на съществуващо оборудване за pH корекция на пречистената вода със сярна киселина в ПСРВ и ПСДВ към минен комплекс Асарел Медет, гр. Панагюрище“;

Строителен мениджмънт на обект „Корекция на речно корито на река Санданска Бистрица, гр. Сандански“;

Строителен мениджмънт на обект „Реконструкция и реставрация на Асенова крепост, гр. Асеновград“;

Строителен мениджмънт на обект „Консервация и реставрация на археологически комплекс „Стария Добрич“, гр. Добрич“;

Строителен мениджмънт на обект „Консервация и реставрация на „Музей на нова и по-нова история“, гр. Добрич“;

Строителен мениджмънт на обект „Консервация и реставрация на национален археологически комплекс „Абритус“, гр. Разград“;

Строителен мениджмънт на обект „Строителство на клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжения за възстановяване на материали на Регионално депо с. Стожер по договорните условия на червена книга FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя, с. Стожер, област Добрич“;

Строителен мениджмънт на обект „Пристройка за 4 групи към 61 ОДЗ „Шарено петле“, Столична община, район Слатина, гр. София“;

Строителен мениджмънт на обект „Комплексно административна офис сграда за целите на застрахователна компания, кв. Орландовци, гр. София“;

Строителен мениджмънт на обект „Преместваема административна офис сграда за целите на застрахователна компания, кв. Младост, гр. София“;

Строителен мениджмънт на обект „Преместваема административна офис сграда за целите на застрахователна компания, кв. Манастирски ливади, гр. София“;

Строителен мениджмънт на обект „ Административна офис сграда за целите на застрахователна компания, ползваща я като Централно управление, кв. Център, гр. София“;

Строителен мениджмънт за обект „Обособяване на офис за целите на застрахователна компания, гр. Шумен“;

Строителен мениджмънт за обект „Обособяване на офис за целите на застрахователна компания, гр. Варна“;

Строителен мениджмънт за обект „Обособяване на офис за целите на застрахователна компания, гр. Бургас“;

Строителен мениджмънт за обект „Обособяване на офис за целите на застрахователна компания, гр. Кърджали“;

Строителен мениджмънт за обект „Обособяване на офис за целите на застрахователна компания, гр. София, кв. Банишора“;

Строителен мениджмънт за обект „Обособяване на офис за целите на застрахователна компания, гр. София, кв. Младост 2“;

Строителен мениджмънт за обект „Обособяване на офис за целите на застрахователна компания, гр. София, кв. Люлин 10 “;

Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт на над 130 офиса на застрахователна компания в цялата страна;

Фасилити мениджмънт по преместване на централно управление на застрахователна компания в изцяло нова сграда – над 230 човека;

Фасилити мениджмънт по преместване на адмнистративна сграда на застрахователна компания в изцяло реновирана сграда – над 120 човека;

Фасилити мениджмънт на обект „Разрушаване на необитаема обществена постройка към Столична Община, район Подуене“;

Фасилити мениджмънт на обект „Разрушаване на необитаема обществена постройка към Столична Община, район Овча купел“;

Фасилити мениджмънт на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграден фонд на професионална гимназия „Владимир Заимов, гр. Сопот“;

Фасилити мениджмънт на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграден фонд за деца-предучилищна възраст към СОУ Отец Паисий, гр. Мадан“;

Заедно сбъдваме мечти!