Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Що е то?

Мениджмънт или управление, както е по-правилно да се нарича, в бизнес сферата представлява действието по „събиране на хора заедно“ за постигане на определена желана цел. Мениджмънта обхваща планирането, организирането и управлението на човешките, финансовите и технологичните ресурси.

Строителният мениджмънт представлява съвкупност от дейности, обединени около успешната реализация на даден строителен проект, включващи в себе си  предварително планиране на разходите, времето, обхвата на работа и придружени с управление на качеството на постигнатите резултати.  Крайната цел е реализация на инвестиционното намерение в срок, в рамките на предварително планираните разходи и с необходимото качество. За да бъдат постигнати всички тези функционални и финансови показатели е необходимо осъществяване на цялостно планиране, координация и контрол на проекта от неговото начало. В тази връзка, ние от Мениджър + Ви предлагаме следните услуги:

stroitelen-menidjmant

Как можем да Ви бъдем полезни:

Цялостно консултиране и управление на строително-инвестиционното намерение (от Мечта до Ключ), включващо всички по-долу изброени етапи;

Консултиране и управление на строително-инвестиционното намерение в Идейна фаза;

Консултиране и организиране на тръжна процедура по избор на Проектантски колектив;

Консултиране и организиране на тръжна процедура по избор на Независим строителен надзод, когато е необходимо съгласно ЗУТ;

Консултиране и управление на строително-инвестиционното намерение при разработването на Проектно-сметната документация – Технически проект;

Консултиране и управление на строително-инвестиционното намерение при разработването на Проектно-сметната документация – Работен проект;

Консултиране и организиране на тръжна процедура по избор на Изпълнител/Доставчик;

Консултиране и управление при същинската реализация на строително-инвестиционният проект;

Консултиране и координиране на процеса по въвеждане в експлоатация;

Реализацията на всяко строително-инвестиционно намерение представлява логически последователен, динамичен и строго индивидуален процес, зависещ от сериозен брой обективни фактори. При изборът Ви на услуга, следва да имате предвид, че непоправими неща няма, но коригирането на всяко неправилно или недобро решение, взето в предходен етап/фаза, би коствало съществен финансов и времеви ресурс.

Заедно сбъдваме мечти!