Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Що е то?

Строителният мениджмънт представлява съществена част от цялостното управление на всеки строително-инвестиционен проект. В самата си същност обхваща организацията за изпълнение и контрол по разходването на финасови и времеви ресурси за постигане на желаното качество в предварително определените срокове.

За да бъдат гарантирани всички тези функционални и финансови показатели е необходимо много добро планиране, координация и контрол  по време на реалното изпълнени на проекта. В тази връзка, ние от Мениджър + Ви предлагаме следните комплексни и/или частични услуги:

stroitelen-menidjmant

Как можем да Ви бъдем полезни:

Организиране на тръжна процедура за избор на Изпълнител/Доставчик;

Разработване на „Проект за организация и изпълнение на строителството“;

Разработване на „График за изпълнение на строителството“;

Управление на процеса по избор и утвърждаване на строителни материали;

Организиране и управление на регулярни срещи между Участниците в процеса;

Упражняване на инвеститорски контрол за гарантиране качествени и количествени показатели;

Управление на процеса по създаване и одобрение на административни документи съгласно действащата нормативна уредба при реализация на всеки строително-инвестиционен проект;

Бихме могли да окажем комплексно съдействие или частични услуги, включвайки се във секи един от етапите на реализация на проекта.

АКО НЕ СТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО – НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА БЪДЕТЕ ТАКИВА – ЩЕ ВИ СТРУВА СКЪПО!