Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Управление на проекти

Реализацията на всеки строително-инвестиционен проект представлява логически последователен, динамичен и строго индивидуален процес, зависещ от сериозен брой обективни фактори. В самата си същност, управлението на този процес обхваща предварителни икономически и технически проучвания, разработване на пълна проектна документация, същинско строителство и изготвяне на административна документация за въвеждане в експлоатация. Винаги крайната цел е реализация на проекта в рамките на предварително планираните разходи, с необходимото качество и в предварително планираният срок.

За да бъдат постигнати всички тези функционални и финансови показатели е необходимо осъществяване на цялостно планиране, координация и контрол на проекта от самото начало. В тази връзка, ние от Мениджър + Ви предлагаме следните комплексни и/или частични услуги:

facility-management
properti

Как можем да Ви бъдем полезни:

Консултиране на строително-инвестиционното намерение в Идейна фаза;

Консултиране и организиране на тръжна процедура за избор на Проектантски колектив;

Организиране на тръжна процедура за избор на Независим строителен надзод, когато е необходимо съгласно ЗУТ;

Управление на строително-инвестиционното намерение при разработването на Проектно-сметната документация – Технически проект;

Управление на строително-инвестиционното намерение при разработването на Проектно-сметната документация – Работен проект;

Организиране на тръжна процедура за избор на Изпълнител/Доставчик;

Управление на процеса по реализация на строително-инвестиционният проект;

Координиране на процеса по въвеждане в експлоатация;

В строителството няма непоправими неща, но при изборът Ви на услуга, следва да имате предвид, че коригирането на всяко неправилно или недобро решение, взето в предходен етап/фаза, би коствало съществен финансов и времеви ресурс.

В СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА – ИМА НЕРАЗУМНО ИЗПОЛЗВАН БЮДЖЕТ!