Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

Що е то?

Фасилити мениджмънт в своята същност представлява интегриран бизнес подход, който спестява пари, време и усилия на собствениците на недвижимите имоти, както и на техните ползватели – най-често наематели. Основната дейност на фасилити мениджмънта е планиране, управление и създаване на ефективна среда за ползване на дадена сграда от самото начало в идейна фаза, до финалният етап – реалната експлоатация.

Фасилити мениджмънтът обединява в себе си всички видове поддръжка на жилищни, административни и промишлени сгради. Правилно подбраните услуги от фасилити мениджърът биха могли да осигурят пълна удовлетвореността на клиентите и да подобрят ефективността на тяхната основна бизнес дейност чрез намаляване на времеви, финансов и човешки ресурс. В днешно време фасилити мениджмънтът е не просто аутсорсване на дадена дейност от една компания към друга компаня. Това е правилният избор за постигане на високи резултати в основният бизнес на компанията без да се налага да мисли за несвойствени за нея дейности. Фасилити менидмънтът вече се е наложил като съществен и необходим компонент в днешната динамично развиваща се бизнес среда. В тази връзка, ние от Мениджър + Ви предлагаме следните услуги:

facility-management
properti

Как можем да Ви бъдем полезни:

Цялостна поддръжка на сграден фонд по част „Архитектурно-строителна“;

Цялостна поддръжка на сграден фонд по част „Водоснабдяване и канализация“

Цялостна поддръжка на сграден фонд по част „Електрическа“;

Цялостна поддръжка на сграден фонд по част „Слаботокови инсталации“;

Цялостна поддръжка на сграден фонд по част „Отопление, вентилация и климатизация“;

Цялостна поддръжка на сграден фонд по част „Озеленяване“;

Цялостно административно управление на сграден фонд – включващо всички видове документални дейности, свързани с институционалната пригодност на недвижимият имот по време на неговата експлоатация;

Комбинирани услуги съобразно необходимостта на клиента;

Реализацията на всяко строително-инвестиционно намерение представлява логически последователен, динамичен и строго индивидуален процес, зависещ от сериозен брой обективни фактори. При изборът Ви на услуга, следва да имате предвид, че в строително-инвестиционните процеси непоправими неща няма, но коригирането на всяко неправилно или недобро решение, взето в предходен етап/фаза, би коствало съществен финансов и времеви ресурс. Своевременната поддръжка и правилна екслоатация на сграденият фонд биха спестили много излишни главоболия на собствениците си. В заключение, но не и на последно по важност място – не бива да се забравя и нормативната задъженост за поддръжка на недвижимите имоти и техните инсталации от собствениците им.

Заедно сбъдваме мечти!