Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

ЗА НАС

С какво се занимаваме

skyline

Мениджър + е компания, занимаваща се с цялостно или частично управление на строително-инвестиционни проекти и строителен менджмънт в строителна фаза. Ние се съобразяваме с динамично развиващият се свят във всички сфери от живота и влагаме максимални усилия и енергия, за да удовлетворим Вас, нашите клиенти!

 

Как го правим

sketch

Мениджър + прилага най-съвременни тенденции при управлението на инвестиционните проекти. Благодарение на богатия си и разнообразен опит от над 17 г, ние сме изградили цялостна концепция за управление на проекти, в основата на коята стоят знанията, уменията и опита на нашите висококвалифицирани професионалисти. Гъвкавостта ни позволява, след детайлно запознаване с инвестиционното намерение на клиента, да изградим индивидуална стратегия за всеки конкретен случай!

 

Какви са целите ни

targetНашата основна цел  е предоставяне на професионални консултантски услуги в областта на управлениетo на прoeкти и строителен мениджмънт. Ние се стремим да бъдем максимално в полза на нашите клиенти, като се ангажираме с предоставяне на европейски стандарти на обслужване и защита на финансовите им интереси. За нас е от изключително значение пълната удовлетвореност на клиентите ни.

 

Нашият екип

engineerЕкипът на Мениджър + е съставен от висококвалифицирани архитекти и инженери по всички необходими части за реализацията на всеки строително-инвестиционен проекта. Всеки един от нас е с опит между 7 и 20 години в своята сфера на дейност и членува в различни браншови организации както в страната, така и извън нея – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП , Камара на архитектите в България – КАБ, Съюз на архитектите в България – САБ, Американска общност по строително инженерство – ASCE, Институт на инженерите и доктори изследователи  – theIRED.

Заедно сбъдваме мечти!