Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Обществени

Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич

Обща стойност на договора: 462 765 лева без ДДС

Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич

Обща стойност на договора: 810 504 лева без ДДС

Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”,

Обща стойност на договора: 1 249 417,57 лева без ДДС

Изпълнение на строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина

Обща стойност на договора: 752 659,30 лв. без ДДС

Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради

Обща стойност на договора: 641 821 лв. без ДДС

Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи сгради за Техническа и складова база

Обща стойност на договора: 3 124 000 лв. без ДДС

Инвестиционен проект за преместваеми обекти /3 броя павилиони/

Обща стойност на договора: 342 000 лв. без ДДС