Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Промишлени

Изграждане на подземен резервоар за отпадни води и оградни съоръжения

Обща стойност на договора: 453 000 лева без ДДС

Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради

Обща стойност на договора: 12 967 890,29 лв. без ДДС