Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Изграждане на подземен резервоар за отпадни води и оградни съоръжения

Изграждане на подземен резервоар за отпадни води и оградни съоръжения

Изграждане на подземен резервоар за отпадни води и оградни съоръжения при „Корпоративно-сервизен център“ с. Казичане
Обща стойност на договора: 453 000 лева без ДДС