Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Изпълнение на строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина

Изпълнение на строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина

Изпълнение на строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина в Начален корпус към СОУ „Отец Паисий”, град Мадан
Обща стойност на договора: 752 659,30 лв. без ДДС