Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Изпълнение на строителство, включващо строителни, монтажни и консервационно-реставрационни работи по проект „Абритус

Изпълнение на строителство, включващо строителни, монтажни и консервационно-реставрационни работи по проект „Абритус

Изпълнение на строителство, включващо строителни, монтажни и консервационно-реставрационни работи по проект „Абритус – мистика и реалност“, гр.Разград
Обща стойност на договора: 4 003 745,67 лева без ДДС