Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Инвестиционен проект за преместваеми обекти /3 броя павилиони/

Инвестиционен проект за преместваеми обекти /3 броя павилиони/

„Инвестиционен проект за преместваеми обекти /3 броя павилиони/ с обществено-обслужващи функции и слънцезащитен навес към тях, ситуирани в ПИ с идентификатор 68134.4094.5649“
Обща стойност на договора: 342 000 лв. без ДДС