Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”,

Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”,

Изпълнение на строително-монтажни работи и обзавеждане на обект: Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”, УПИ ІІ – „за ОДЗ”, кв. 60, м. „Христо Смирненски-Слатина”, район „Слатина”, гр. София”
Обща стойност на договора: 1 249 417,57 лева без ДДС