Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи сгради за Техническа и складова база

Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи сгради за Техническа и складова база

„Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи сгради за Техническа и складова база в УПИ ХIII, кв.7, м. НПЗ „Военна рампа-изток”, София, ул. „Константин Преславски” №1
Обща стойност на договора: 3 124 000 лв. без ДДС