Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич

Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич

Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация – Музей по нова и най-нова история
Стойност на договор за „Музей по нова и най-нова история”: 462 765 лева без ДДС