Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич

Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич

Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация – Регионален исторически музей с експозиция «Археология на Добруджа»
Стойност на договор за „Регионален исторически музей с експозиция «Археология на Добруджа»”: 810 504 лева без ДДС