Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради

Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради

Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)
Обща стойност на договора: 12 967 890,29 лв. без ДДС